Szolgáltatások

Telekalakítások

  • Megosztás
  • Összevonás
  • Telekhatár rendezés

Tennivalók telekalakítást megelőzően:

Személyes kapcsolatfelvétel az illetékes építésügyi hatósággal az érvényben lévő szabályozási terv előírásainak megismerése céljából.

Épületek nyilvántartási átvezetése

  • Épületfeltüntetés
  • Épületek törlése
  • Egyéb önálló ingatlanok

Tennivalók épületek nyilvántartási bejegyzését megelőzően:

Régebben épült épületek esetében a használatbavételi vagy bontási engedély meglétének ellenőrzése és jogerősítése.

Telekhatár kitűzés

Tennivalók telekhatár kitűzést megelőzően:

Földmérő megbízása esetén szükséges nyilatkozni miszerint az érintett ingatlannal kapcsolatban nincs a telekhatárt érintő közigazgatási vagy bírósági per folyamatban.